Ösztöndíj pályázat joghallgatók és joggyakornokok számára (hcu 3/1 cp)

A társadalom különböző közösségeinek, érdekcsoportjainak és ügykoalícióinak eredményes és hatékony felkutatása érdekében, valamint ezen csoportok  együttműködésének ösztönzésére és szerveződésük támogatására, egy magyarországi Civil Parlament létrehozásának jogi szabályozása céljából a Stichting Hungarian Civil Union (holland alapítvány) ösztöndíj pályázatot hirdet.

A pályázat kiírás kódja: HCU 3/1 CP

Meghirdetés dátuma: 2023. november 14.

Jelentkezési határidő: 2023. december 28.

Pályázók köre: joghallgatók és joggyakornokok

A pályázat: A Stichting Hungarian Civil Union (holland alapítvány) joghallgatók és fiatal joggyakornokok körébenaz alábbi feladatok elvégzésére:

  • az érdekfelismerésben és érdekkifejezésben láthatóvá vált csoportok és közösségek felkutatása és tevékenységük és társadalmi státuszuk elemzése,
  • a létező érdekegyeztető mechanizmusok és kreatív megoldások vizsgálata más országokban,
  • a kormányzati döntések civil, lakossági kontroll lehetőségeinek kutatása,
  • valamint javaslat készítése a létező érdekcsoportok és képviseletek együttműködési platformjának  (Civil Parlament) szervezeti szabályozására.

A kiválasztott jelentkezők egy munkacsoportban fogják végezni feladatukat és teljesítményük alapján havi 75.000 -150.000 Ft ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj szerződés megkötésére legkésőbb 2024. január 5-ig kerül sor.

Az angol nyelvű motivációs levelében kérjük tüntesse fel a pályázat kiírásának kódját, és csatolja önéletrajzát. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent diákközösségben vagy civil szervezetben végzett önkéntes munka tapasztalata vagy a témában igazolhatóan megszerzett ismeretek.

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: office@hugariancivilunion.com

A nyertes pályázókkal 2024. januárjától három hónapos ösztöndíj szerződést kötünk, mely sikeres teljesítés után további három hónapra meghosszabbítható.